Home Rada 14004
FUNKCJONARIUSZE RADY 14004 NA ROK BRATNI 2019/2020


KAPELAN RADY - Ks. Wiesław Lenartowicz


WIELKI RYCERZ - brat Jacek Grzegorzewski

Z-CA WIELKIEGO RYCERZA – brat Marek Tyka

KANCLERZ – brat Andrzej Kacak

SEKRETARZ D/S FINANSÓW - brat Dariusz Bujak

SKARBNIK - brat Wiesław Dasiewicz

LEKTOR - brat Andrzej Kwiatkowski

KRONIKARZ - brat Wiesław Byrecki     
       
KUSTOSZ – brat Kazimierz Płokita

STRAŻNIK WNĘTRZA – brat Jacek Bachan  
     
STRAŻNIK BRAM – brat Radosław Bałażak

ADWOKAT - brat Sławomir Sterna

Powiernik na kadencję roczną – brat Andrzej Anasiak

Powiernik na kadencję dwuletnią – brat Ryszard Szpak

Powiernik na kadencję trzyletnią – brat Andrzej Trzosek


SPRAWOZDANIE

z działalności Rady 14004 Rycerzy Kolumba w roku bratnim 2017/2018

 

Czcigodny Księże Kapelanie, Zacni bracia w rycerstwie.

Mija już, dwunasty rok działalności Rady Rycerzy Kolumba 14004 działającej przy parafii
M.B. Częstochowskiej Królowej Polski. Jako Wielki Rycerz mam zaszczyt a jednocześnie obowiązek przedstawić braciom

sprawozdanie z działalności w kończący się rok bratni 2017/2018 z działań, jakie rada podjęła w tym okresie.

Na dzień 4 czerwca 2018 roku Rada 14004 liczy 130 członków w tym 9 Kapłanów. W stopniu przyjęcia jest 31 braci,

w stopniu formacji 33 braci, natomiast pełnię rycerstwa osiągnęło 64 braci w tym 32 dostąpiło zaszczytu godności

Stopnia Patriotycznego.W minionym roku bratnim odbyło się 11 spotkań Rady poprzedzonymi spotkaniami roboczymi

Funkcjonariuszy Rady. Średnio w spotkaniach Rady uczestniczyło 36 Braci, tym samym frekwencja zbiorcza udziału

w spotkaniach rady wynosiła, około 55% co wskazuje, że 72 Braci uczestniczyło w spotkaniu Rady, co najmniej jeden raz.

W stosunku do roku bratniego 2016/2017 nastąpił nieznaczny spadek aktywności, tym samym należy dołożyć wszelkich starań,

aby Tym Braciom, którzy nie uczestniczyli w żadnym spotkaniu rady przypomnieć, że to jest Ich obowiązek, aby czynnie

uczestniczyć w życiu Rady, w dziełach i inicjatywach, jakie podejmuje Rada.W tym roku bratnim rycerze z naszej rady

uczestniczyli w 2 Niedzielach Rycerskich w parafiach, w których popularyzowali Zakon Rycerzy Kolumba.

Zespół inicjacyjny I Stopnia naszej rady przeprowadził 9 ceremonii przyjmując do naszej rady czterech nowych członków.

Zespół inicjacyjny II Stopnia przeprowadził dwie ceremonie awansując siedmiu braci do stopnia formacji a pełnię rycerstwa

w tym roku osiągnęło sześciu Braci  Rady. Rok bratni 2017/2018 obfitował w szereg inicjatyw i przedsięwzięć, których podjęli się

Rycerze Naszej Rady. Były to zarówno działania zaplanowane na początku roku oraz takie, które należało podjąć,

aby nieść pomoc i wsparcie potrzebującym.

Nasza działalność jest podzielona na sześć obszarów, teraz chciałbym przedstawić inicjatywy, dzieła oraz dobro,

jakie w poszczególnych obszarach udało nam się zrealizować.

1.Dzieła na rzecz Kościoła;

- „Droga Jezusa” piesza pielgrzymka po Ziemi Świętej śladami Jezusa Chrystusa, dziewięciu Rycerzy Kolumba z Naszej Rady

oraz Rady kozienickiej 15420 pod przewodnictwem duchowym kapelana naszej rady ks. Wiesława pielgrzymowało do ważnych

ewangelicznych miejsc z życia i działalności Naszego Pana. Pielgrzymowali od Nazaretu poprzez Górę Tabor, Kafarnaum,

Jerycho, Jerozolimę i Betlejem. Wędrówkę zakończyli idąc z Jerozolimy do Emaus.

W czasie tej pielgrzymki modlili się w intencjach własnych oraz nadesłanych przez braci i siostry.

- Współorganizacja „Orszaku Trzech Króli” w naszym mieście.

- Prace polegające na przygotowaniu wystroju kościoła na święta Bożego Narodzenia i świąt Wielkiej Nocy.

- Udział i pomoc w przygotowaniu procesji Bożego Ciała oraz pomoc w budowie jednego
z ołtarzy.

- Czynny udział w nabożeństwach świąt Bożego Narodzenia, Triduum Paschalnego, Wielkiej Nocy z adoracją Najświętszego

Sakramentu przy Grobie Pańskim oraz prace przy przygotowaniu tych uroczystości.

 

- Udział braci w uroczystościach religijnych i religijno-patriotycznych na terenie naszego miasta, diecezji i kraju.

2. Dzieła na rzecz Społeczności;

- Organizacja pokazów filmowych o tematyce religijnej dla rodzin z Naszej parafii i rodzin rycerzy

- Peregrynacja relikwii Św. Brata Alberta Chmielowskiego wraz z towarzyszącymi kopiami obrazów;

"Ecce Homo" – Jego malarskim dziełem, oraz obrazem przedstawiającym Świętego. Podczas Mszy Świętych

bracia rycerze pełnili wartę honorową przy relikwiach oraz pomagali przy odbiorze i przygotowaniu do przekazania

daru miłosierdzia wobec potrzebujących, jakim były przynoszone koce, kołdry, pościel oraz odzież.

- Organizacja III nocnej pieszej pielgrzymki Kobiet do sanktuarium M. B. Pocieszenia w Starej Błotnicy

- Organizacja XII nocnej pieszej pielgrzymki Mężczyzn do sanktuarium M. B. Pocieszenia w Starej Błotnicy.

- Wykonano ławki na terenie placu szkoły podstawowej nr 29

3. Dzieła na rzecz Rady;

- Organizacja rodzinnego, rycerskiego Spotkania Opłatkowego.

- Organizacja corocznej pielgrzymki Rycerzy Kolumba i ich rodzin na Jasną Górę.

- Prace na rzecz bieżącego przekazywania informacji i sprawozdań z życia rady poprzez stronę internetową,

Facebooka i periodyki.

- Wykonanie gabloty do Sztandaru Rady oraz prace konserwacyjne w sali rycerskiej

- Uroczyste poświęcenie Sztandaru Rady.

4. Dzieła na rzecz Kultury Życia;

- Przekazanie środków pieniężanach pozyskanych ze zbiórki makulatury na zakup inkubatora dla dzieci.

Podczas uroczystości w Święto Matki Bożej Ostrobramskiej Skarżysku Kamiennej Rycerze Kolumba z diecezji radomskiej

przekazali ordynariuszowi diecezji inkubator dla niemowląt, który został przekazany na potrzeby szpitala w Skarżysku-Kamiennej.

- Udział w akcji zbiórki podpisów pod petycją „Zatrzymaj aborcję’

- Udział rycerzy rady w Radomskim Marszu dla Życia i Rodziny.

5. Dzieła na rzecz Rodziny;

- Świąteczna pomoc „Paczki dla seniora” rycerze naszej Rady czynnie zaangażowali się
w przygotowanie i dystrybucję paczek świątecznych, które zostały rozwiezione i przekazane najbardziej potrzebującym,

osobom starszym, samotnym i schorowanym. Paczki były przekazywane zarówno z okazji Świat Bożego Narodzenia

jak również Świąt Wielkiej Nocy.

- Kontynuacja programu Modlitwy Różańcowej Piątej Niedzieli w intencji rodzin.

- Spotkanie rycerzy wraz z rodzinami oraz z rodzinami z parafii i wspólne wysłuchanie relacji Braci Rycerzy

z pielgrzymki do Ziemi Świętej z pokazem slajdów oraz spotkaniem integracyjnym.

6. Dzieła na rzecz Młodzieży;

- Organizacja obozu letniego dla młodzieży z naszej parafii oraz młodzieży z Ukrainy w Białym Dunajcu za organizację,

którego Rada otrzymała nagrodę stanową.

- Realizacja dzieła na rzecz młodzieży i dzieci pod nazwą „Roraty ze śniadaniem”.

- Organizacja spływu kajakowego dla młodzieży z grup parafialnych przy parafii
M.B. Częstochowskiej wraz ze spotkaniem przy grillu.

- Zorganizowanie pobytu młodzieży z Ukrainy w Radomiu u rodzin z naszej parafii wraz
z uatrakcyjnieniem wizyty poprzez zwiedzanie Naszego miasta, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania integracyjne.

- Kontynuacja dzieła „Adopcja serc” i przekazanie środków pieniężnych na rzecz podopiecznego z Kenii

dla umożliwienia kontynuacji nauki.

We wszystkich podjętych dziełach w tym roku bratnim Rycerze Kolumba Rady 14004  poświęcili łącznie ponad 3000 godzin.

Finansowe sprawozdanie Fundacji Rady Lokalnej 14004 za poprzedni rok rozliczeniowy zostało przedstawione na marcowym

spotkaniu Rady.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim braciom za wsparcie, zaangażowanie i pomoc
w realizacji tych wszystkich wymienionych i niewymienionych, dużych i małych dzieł, podjętych w tym roku bratnim.

Bracia, dziękuję wszystkim funkcjonariuszom, dyrektorom komitetów, ale w sposób wyjątkowy pragnę podziękować braciom

zaangażowanym w zbiórkę makulatury na czele z Bratem

Kazimierzem Płokitą Longinem Matraszek i bratem Pawłem Nowakowskim oraz Bratu Andrzejowi Kacakowi , który zawsze był

gotów do pomocy w każdej dziedzinie naszej działalności, a szczególnie za prowadzenie naszej strony internetowej.

Słowa podziękowanie kieruje również a właściwie przede wszystkim do naszego Kapelana Rady, Księdza Wiesława

i dziękuję za opiekę duchową, katechezy, naukę i za wszelkie działania, które pobudzają nas do podejmowania

coraz większych wyzwań zarówno tych namacalnych (materialnych) jak również duchowych.

Wszystkim Wam Bracia - BÓG ZAPŁAĆ.

VIVAT JEZUS !

Jacek Grzegorzewski

Wielki Rycerz Rady 14004

 


FUNKCJONARIUSZE RADY 14004 NA ROK BRATNI 2017/2018 
WIELKI RYCERZ - Jacek Grzegorzewski
Z-CA WIELKIEGO RYCERZA - Mateusz Podlewski
KANCLERZ - Rafał Zacharski
SKARBNIK - Wiesław Dasiewicz
KRONIKARZ - Wiesław Byrecki             KUSTOSZ - Radosław Roziński
STRAŻNIK WNĘTRZA - Norbert Płokita        STRAŻNIK BRAM - Kazimierz Płokita

ADWOKAT - Sławomir Sterna

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady 14004 Rycerzy Kolumba w roku bratnim 2016/2017.

 

Czcigodny Księże Kapelanie, Zacni bracia w rycerstwie.

Podsumowując  kończący się rok bratni 2016/2017 przedstawiam Braciom sprawozdanie z działań jakie rada podjęła w tym okresie.

Na dzień 5 czerwca 2017 roku Rada 14004 liczy 135 członków w tym 15 Kapłanów. W I stopniu członkostwa jest 51 braci, w II stopniu jest 30 braci. Pełnię członkostwa  III stopnia osiągnęło 54 braci w tym 32 dostąpiło zaszczytu godności Stopnia Patriotycznego.

W minionym roku bratnim odbyło się 10 spotkań roboczych Rady poprzedzonych spotkaniami roboczymi Funkcjonariuszy Rady. Frekwencja zbiorcza udziału braci w spotkaniach rady wynosiła 60% co wskazuje, że 81 braci uczestniczyło w spotkaniu Rady co najmniej jeden raz.

W tym roku bratnim rycerze z naszej rady uczestniczyli w 3 Niedzielach Rycerskich w których w poszczególnych parafiach promowali Zakon Rycerzy Kolumba.

Zespół inicjacyjny I Stopnia naszej rady przeprowadził 9 ceremonii przyjmując do rady 14004 33 nowych członków. Zespół inicjacyjny II Stopnia przeprowadził dwie ceremonie awansując 14 braci a zaszczytu nadania Stopnia Patriotycznego dostąpiło 3 braci  Rady .

Poprzez transfer 25 braci z naszej Rady w dniu 21 marca 2017 roku została powołana do życia nowa Rada 16708 Rycerzy Kolumba, która rozpoczęła działalność przy parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Borkach.

W ramach rady 14004 działa Okrągły Stół przy parafii M. B. Miłosierdzia skupiając 7 braci.

W roku bratnim 2016/2017 Rycerze Kolumba Rady 14004 podjęli szereg inicjatyw i przedsięwzięć zgodnie z zatwierdzonym wcześniej planem działania w odpowiedniej kategorii działalności z poświęceniem określonej ilości godzin.

1.Dzieła na rzecz Kościoła;

- Piesza pielgrzymka „VIA MISERICORDIA” 9 braci rycerzy w Roku Miłosierdzia z Rzymu do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Łagiewnik. (1200 godz.)

- Nocna modlitwa w ciągłej adoracji Najświętszego Sakramentu w bazylice M. B. Ostrobramskiej w Skarżysko Kamiennej. (70 godz.)

- Prace polegające na przygotowaniu wystroju kościoła na święta Bożego Narodzenia i świąt Wielkiej Nocy. (50 godz.)

- Czynny udział w nabożeństwach świąt Bożego Narodzenia, Triduum Paschalnego, Wielkiej Nocy z adoracją Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. (60 godz.)

- Organizacja II nocnej pieszej pielgrzymki Kobiet i kontynuacja prac organizacyjnych XI nocnej pieszej pielgrzymki Mężczyzn do sanktuarium M. B. Pocieszenia do Starej Błotnicy. (ok.350 godz.)

- W ramach dzieła „ Sobota Rycerska dla Parafii” w trakcie 13 spotkań bracia podjęli prace porządkowe na terenie parafii . (ok.200 godz.)

- Udział braci w uroczystościach religijnych i religijno-patriotycznych na terenie naszego miasta, diecezji i kraju. (40 godz.).

2. Dzieła na rzecz Społeczności ;

- Prace na rzecz organizacji „Orszaku Trzech Króli” w naszym mieście. (80 godz.)

- Prace przy zabezpieczeniu porządku i bezpieczeństwa w X Radomskiej Wiośnie Motocyklowej z przeprowadzeniem kwesty. (20 godz.)

3. Dzieła na rzecz Rady ;

- Uroczystość wprowadzenia wybranych funkcjonariuszy Rady na urząd. (12 godz.)

- Organizacja corocznej pielgrzymki Rycerzy Kolumba i ich rodzin na Jasną Górę. (20 godz.)

- Współorganizacja i udział braci rycerzy i ich żon w Dniu Skupienia w Seminarium Duchownym w Radomiu . (18 godz.)

- Organizacja rodzinnego, rycerskiego Spotkania Opłatkowego. (12 godz.)

- Prace nad wykonaniem drzewca z okuciami do sztandaru rady. (20 godz.)

- Prace na rzecz bieżącego przekazywania informacji i sprawozdań z życia rady poprzez stronę internetową, facebook i periodyki. (70 godz.)

- Prace konserwacyjne w sali rycerskiej. (20godz.)

4. Dzieła na rzecz Kultury Życia ;

- Współorganizacja i udział w radomskim Marszu Świętości Życia. (12 godz.)

- Podjęcie przez pięciu braci Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

- Akcja  zbiórki podpisów pod petycją w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej " Mama, Tata, Dzieci”. (16 godz.)

- Udział rycerzy rady w VI Radomskim Marszu dla Życia i Rodziny. (16 godz.)

- Kontynuowana akcja zbiórki makulatury z przeznaczeniem pozyskanych środków m. in. na zakup inkubatora dla noworodków. (350 godz.)

5. Dzieła na rzecz Rodziny ;

- Przygotowanie peregrynacji obrazu Świętej Rodziny w naszej parafii. (90 godz.)

- Kontynuacja programu Modlitwy Różańcowej Piątej Niedzieli w intencji rodzin. (15 godz.)

6. Dzieła na rzecz Młodzieży ;

- Pomoc w organizacji i zabezpieczeniu pobytu młodzieży przybyłej do Radomia i Diecezji na Światowe Dni Młodzieży. (100 godz.)

- Organizacja pobytu w naszej parafii 50 -cio  osobowej grupy młodych przybyłych z Ukrainy na Światowe Dni Młodzieży. (300 godz.)

- Wolontariat braci rycerzy naszej rady na rzecz organizacji Ś.D. M. w Krakowie. (300 godz.)

- Realizacja dzieła na rzecz młodzieży i dzieci pod nazwą „Roraty ze śniadaniem”. (120 godz.)

We wszystkich podjętych dziełach w tym roku bratnim Rycerze Kolumba Rady 14004  poświęcili łącznie ponad 3500 godzin.

Finansowe sprawozdanie Fundacji Rady Lokalnej 14004 za poprzedni rok rozliczeniowy zostało przedstawione na marcowym spotkaniu Rady.

Podsumowując działania Rady 14004 w tym roku bratnim pragnę gorąco podziękować Kapelanowi Rady, Księdzu Wiesławowi Lenartowiczowi za opiekę duchową, katechezy formacyjne i za działania inspirujące radę .

Ten imponujący zakres dzieł jakie wykonała Rada nie byłby możliwy bez Waszego Bracia zaangażowania.

Gorąco dziękuję braciom Funkcjonariuszom za ich ciężką i cichą pracę. Wszystkim braciom, którzy nie szczędzili czasu i poświęcenia dla dokonania tych dzieł składam wielkie podziękowania i wyrażam szacunek.

Dziękuję Naszemu Panu za to, że chciał posłużyć się nami jako niegodnymi narzędziami do wykonania tych dzieł na Chwałę Boga i dobra ludzi.

VIVAT JEZUS !

Andrzej Trzosek

Wielki Rycerz Rady 14004

 

Wydarzenia i dzieła Fundacji Rady Lokalnej nr 14004 im. M.B. Częstochowskiej Królowej Polski w Radomiu w roku 2016.

06.01.2016 - Pomoc w organizacji i udział braci rycerzy w Orszaku Trzech Króli w naszym mieście.

18.01.2016 - Udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium M.B. Ostrobramskiej

w Skarżysko-Kamiennej w Roku Miłosierdzia w czasie adoracji ciągłej.

19.01.2016 - Udział rycerzy w uroczystej mszy św. imieninowej oraz z okazji 70-tych urodzin

ks. bp. Henryka Tomasika ordynariusza naszej Diecezji Radomskiej.

01.2016 - Wykonanie przez Radę okolicznościowych certyfikatów dla Braci z największym stażem

z okazji 10-tej rocznicy powstania naszej Rady.

01.02.2016 - Wybory uzupełniające na  funkcjonariuszy Rady 14004 w związku z wydzieleniem

z naszej rady nowych Rad (Rada przy kościele katedralnym, okrągły stół przy parafii Św. Teresy

(Borki) i M.B. Miłosierdzia (ul. Miła).

14.02.2016 - W ramach akcji „Bilet dla Brata” (zebranie funduszy na przyjazd młodzieży z Ukrainy

na Światowe Dni Młodzieży do Polski) koncert charytatywny zespołu "Stare Dobre Małżeństwo"

w auli Szkoły Muzycznej w Radomiu (zakup i rozprowadzenie róż, licytacja przedmiotów,

loteria fantowa).

07.03.2016 - Sprawozdanie finansowe Fundacji Rady Lokalnej za 2015 rok .

02.04.2016 - Drugi koncert charytatywny w  ramach akcji „Bilet dla Brata”. Tym razem w sali

Urzędu Miejskiego w Radomiu wystąpił zespół "Raz Dwa Trzy" z koncertem jubileuszowym na 25-tą

rocznice powstania zespołu

(sprzedaż biletów, licytacja wartościowych przedmiotów, loteria fantowa).

03.04.2016 - Udział braci rycerzy w rozpropagowaniu idei rycerstwa przez przeprowadzenie

Niedzieli Rycerskiej w parafii w Rusinowie.

04.04.2016 - Udział i pomoc w organizacji ulicami miasta Marszu dla Życia

(sprawozdanie na stronie internetowej).

10.04.2016 - Niedziela dziękczynienia za 10 lat Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce (Msza św.)

16.04.2016 - Udział braci rycerzy Stopnia Patriotycznego w Korpusie Patriotycznym w obchodach

Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w Poznaniu.

22-24.04.2016 - IV Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba w Łomży .

30.04.2016 - Otwarcie sezonu motocyklowego, udział rycerzy w zabezpieczeniu placu podczas

Mszy Świętej, akcji honorowego oddawania krwi, zbiórki żywności i książek dla młodzieży polskiej

z Ukrainy oraz propagowanie akcji „ Bilet dla Brata”.

03.05.2016 - Uroczysta Msza Św. W intencji Ks. Kapelana Wiesława Lenartowicza w 25 tą

rocznicę święceń kapłańskich i 50 tą rocznicę urodzin.

14.05.2016 - Uroczystość obchodu 10 tej rocznicy powstania Rady 14004 Rycerzy Kolumba.

Po Mszy Św. kościele parafialnym odbyło się spotkanie rycerzy i ich rodzin oraz sympatyków

i sponsorów na uroczystym obiedzie w restauracji "Caro" w Milejowicach z okolicznościowym

koncertem artysty Tomasz Kamińskiego. Nastąpiła tam prezentacja dokonań naszej rady w okresie

minionym. Przeprowadzono akcje rozprowadzenia wśród uczestników cegiełek charytatywnych na

rzecz akcji „Bilet dla Brata” (sprawozdanie na stronie internetowej).

15.05.2016 - V Radomski Marsz Dla Życia i Rodziny. Rycerze Kolumba pomagali jako służba

porządkowa oraz wraz z rodzinami manifestowała prawo do życia dla nienarodzonych i małżeństwa 

jako związku kobiety i mężczyzny (sprawozdanie na stronie internetowej).

21.05.2016 - Zorganizowana prze z Radę X Nocna Pielgrzymka Mężczyzn do sanktuarium

M.B. Pocieszenia w Błotnicy. Udział wzięło ok. 400 mężczyzn. Rycerze zorganizowali ponadto

gorący posiłek i napoje oraz  powrót autokarami do Radomia (sprawozdanie na stronie internetowej).

23.05.2016 - Wybory nowych funkcjonariuszy Rady 14004 na rok bratni 2016/217

(sprawozdanie na stronie internetowej).

26.05.2016 - Po uroczystościach Bożego Ciała grupa braci rycerzy wyruszyła do Rzymu aby

rozpocząć zaplanowaną pieszą pielgrzymkę „Via Misericordia” od grobu Św. Piotra i Św. Jana Pawła II

(apostoła Miłosierdzia) do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Pielgrzymkę

zaplanowano przez szlak Św. Franciszka, Św. Antoniego, szlakami sanktuariów i kościołów

Miłosierdzia Włoch, Austrii, Czech, przez Wadowice, Oświęcim do Krakowa. Pielgrzymkę pieszą

podjęto jako modlitewny, oznakowany  szlak do miejsca źródła Miłosierdzia z okazji 1050 Lecia

Chrztu Polski, Roku Miłosierdzia, 10 tej rocznicy zaistnienia Rycerzy Kolumba w Polsce

i 10 tej rocznicy powstania rady 14004 w Radomiu.

28.05.2016 - Rycerze zorganizowali I Nocną Pielgrzymkę Kobiet do sanktuarium M.B.

Pocieszenia w Błotnicy. Uczestniczyło ponad 300 kobiet. Rycerze zorganizowali pielgrzymkę wg

formuły jak dla mężczyzn (sprawozdanie na stronie internetowej).

07.07.2016 - Zakończenie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach pieszej pielgrzymki

braci rycerzy z Rzymu. Drogę „Via Misericordia „ o długości ok.1900 km przemierzało łącznie

9 braci z naszej Rady.

12.07.2016 - Uroczystości pogrzebowe ks. abpa Zygmunta Zimowskiego. Udział braci z naszej

Rady w wystawionym Korpusie Patriotycznym (w sali rycerskiej rady poczęstunek obiadowy dla

przybyłych z diecezji braci rycerzy tworzących  Korpus Patriotyczny).

20.07- 31.07.2016 - Udział braci rycerzy w organizacji imprez i obsłudze pobytu przybyłych

gości na Światowe Dni Młodzieży w Polsce.

W ramach akcji „Bilet dla Brata” zebraliśmy środki umożliwiające pobyt grupy 50 młodych

osób z Ukrainy z diecezji Zaporoskiej, których w dniach 20-25 lipca gościliśmy w naszej

parafii w ramach „Dni w Diecezji”. Goście zostali odebrani z granicy polsko - ukraińskiej

i przywitani w naszej parafii spotkaniem integracyjnym z rodzinami goszczącymi przybyszów. 

 - W dniu 21 lipca bracia rycerze-wolontariusze opiekowali się gośćmi w czasie pielgrzymki do

Obozu Zagłady w Majdanku.

- W dniu 22 lipca bracia wolontariusze obsługiwali pieszą pielgrzymkę uczestników Ś.D.M.

z Taczowa do sanktuarium M.B. Pocieszenia w Błotnicy.

- W dniu 23 lipca 20 braci rycerzy posługiwało jako porządkowi, zabezpieczając wyznaczone

miejsca parkingowe dla pojazdów dowożących gości diecezji na Apel Młodych odbywający

się w Radomiu.

Przed zawiezieniem do Krakowa na wydarzenia centralne Światowych Dni Młodych

(25.07- 31.07.2016) nasi goście zostali pożegnani uroczystym śniadaniem, który zorganizowali

Rycerze Kolumba naszej Rady. 

W przydzielonych miejscach Rycerze Kolumba naszej Rady (stadion Cracovii, hala Arena Kraków)

pełnili funkcje wolontariuszy a w czasie spotkania eucharystycznego na krakowskich Błoniach

i w miejscu głównego spotkania młodych z papieżem Franciszkiem w Brzegach posługiwali bracia

rycerze szafarze. Po zakończeniu wydarzeń Ś.D.M. nasi podopieczni zostali przewiezieni autokarem

do przejścia  granicznego z Ukrainą.

26.08.2016 - Udział Rady w uroczystości odpustowej w parafii M.B. Częstochowskiej.

25.09.2016 - Uroczystość wprowadzenia na urząd funkcjonariuszy Rady (msza św i wspólny

obiad w restauracji hotelu "Primus" (sprawozdanie na stronie internetowej).

08.10.2016 - akcja wstawienia, przywiezionych do naszego kościoła, nowych ławek 

(12 braci przepracowało łącznie 10 rbg).

15 - 21.10.2016 - Uroczystości peregrynacji obrazu Świętej Rodziny w naszej parafii

(udział w dziele na rzecz społeczności parafialnej wzięło 32 braci poświęcając łącznie 87 godzin ).

17.10.2016 - Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w bazylice M.B. Ostrobramskiej

w Skarżysko-Kamiennej (udział wzięło 11 osób w tym 7 braci rycerzy).

23.10.2016 - Udział braci naszej Rady w zorganizowanej przez braci z Katedralnej Rady 16385

Niedzieli Rycerskiej w parafii p.w. Św. Wacława na Starym Mieście.

30.10.2016 - Zorganizowanie modlitwy różańcowej w parafii w ramach akcji V-tej niedzieli

(modlitwę różańcową w intencji rodzin i rozważania prowadzili bracia rycerze).

11.11.2016 - Udział braci w uroczystej Mszy Św. za ojczyznę w Katedrze radomskiej w dniu

Święta Niepodległości.

19.11.2016 - Udział braci w uroczystościach dotyczących Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa

za Króla i Pana w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

25 - 26.11.2016 - Doroczna pielgrzymka Rycerzy Kolumba i ich rodzin z zaproszonymi

wolontariuszami Ś.D.M. z naszej parafii na Jasną Górę (w autokarowej pielgrzymce uczestniczyło

z naszej rady 14 braci z małżonkami).

29.11.2016 - Udział w śniadaniu biznesowym zorganizowanym przez Towarzystwo Biznesowe

w hotelu "Nihil Novi" w celu przedstawienia idei rycerstwa i ewentualnego pozyskania sponsorów

dla organizacji Orszaku Trzech Króli.

01 - 24.12.2016 - Realizacja dzieła na rzecz młodzieży pod nazwą „Roraty ze śniadaniem”

(zaangażowanych 11 braci, którzy przepracowali łącznie ok.120 godzin - sprawozdanie z dzieła

na stronie internetowej).

04.12-2016 - Udział 8 braci w przeprowadzonej wspólnie z Radą 15216 Niedzieli Rycerskiej

w parafii M.B. Miłosierdzia przy ul. Miłej.

04.12.2016 - Zbiórka podpisów pod petycją w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

„Mama Tata i Dzieci” w obronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny i w obronie rodziny

(udział wzięło 6 braci poświęcając 24 rbg. Zebrano 270 podpisów).

05.12.2016 - Rozpoczęcie akcji pozyskiwania funduszy ze zbiórki makulatury na rzecz kosztów

dzieła „Roraty ze śniadaniem” i ogólnopolskiej akcji rycerzy sfinansowania zakupu inkubatora dla

noworodków (dzieło nadal  realizowane).

09.12.2016 - Msza Św. w intencji ks. Wiesława Taraski, kapelana okrągłego stołu i proboszcza

parafii M.B. Miłosierdzia, z okazji imienin.

10.12.2016 - Przeprowadzono prace porządkowe na terenie parafii przygotowując pomieszczenie

dla składowania zebranej makulatury oraz pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do rozbiórki

(dzieło na rzecz parafii - uczestniczyło 12 braci przepracowując łącznie 24 rbg).

10.12.2016 - dzień skupienia rycerzy i ich małżonek w seminarium duchownym w Radomiu

(uczestniczyło 21 braci, zaangażowanych w pomoc organizacyjną było 3 braci poświęcając

łącznie 18 rbg.).

17.12.2016 - Prace na rzecz parafii polegające na przygotowaniu wystroju kościoła na święta

Bożego Narodzenia (choinki, szopka...- pracowało 7 braci poświęcając łącznie ok. 30 rbg)

Funkcjonariusze Rady 14004 

Sprawozdanie za rok bratni 2013/2014

Zacni Bracia Rady 14004 im. M. B. Częstochowskiej Królowej Polski. Zamykając rok bratni 2013/2014 składam na ręce braci sprawozdanie z działalności naszej rady.

Na dzień dzisiejszy nasza rada liczy 122 członków w tym: 43 braci w I stopniu, 30 braci w II stopniu, 25 braci osiągnęło pełnię rycerstwa tj. III stopień a 24 braci dostąpiło zaszczytu godności stopnia patriotycznego.

W dniu 24 września 2013 roku z naszej rady wyodrębniona została nowa rada 15814 im. Bolesława Strzeleckiego w Radomiu na Glinicach.

W przeciągu minionego roku powołanych zostało 12 komitetów działających w ramach naszej rady. Za zaangażowanie, pracę oraz poświęcony czas serdecznie dziękuję przewodniczącym tych komisji oraz uczestniczącym w nich braciom.

Liczba godzin poświęconych pracy społecznej wykonywanej przez braci w minionym roku przekroczyła 3 tysiące.

Na tą liczbę składają się uczestnictwa w:

· Apelu Młodych

· Marszu dla życia i Rodziny

· Marszu świętości życia

· Przygotowaniu paczek dla dzieci ze świetlicy Oratorium

· Pomocy świątecznej rodzinom z ul. M. Gajl w Radomiu

· Wyjazd młodzieży z grup parafialnych oraz dzieci rycerzy z naszej rady na obóz

· Wyjazd młodzieży na kanonizację św. Jana Pawła II do Rzymu

· Nocna pielgrzymka mężczyzn do Błotnicy z rekordowa liczbą ponad 300 pątników

· Uczestnictwo dziewięciorga wolontariuszy na polu pielgrzymkowym w Rzymie

· Prace przy Sali rycerskiej

W minionym roku odbyło się 10 spotkań roboczych funkcjonariuszy oraz 10 spotkań roboczych naszej rady. Przeprowadzone zostały 4 inicjacje na I stopień oraz 2 inicjacje na II stopień rycerstwa. Wyjątkowe znaczenie miała inicjacja I stopnia przeprowadzona w Rzymie w dniu kanonizacji św. Jana Pawła II. W tym dniu do naszej rady wstąpiło 4 nowych braci.

W dniach 9-11 maja odbyła się czwarta konwencja stanowa w Gniewie. Uczestniczyło w niej 4 delegatów z naszej rady. Rada Stanowa doceniła naszą działalność, czego wyrazem są dwa wyróżnienia, które otrzymaliśmy.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę delegatowi stanowemu Krzysztofowi Orzechowskiemu oraz pogratulować nowowybranemu na tę funkcję Andrzejowi Anasiakowi - członkowi naszej rady.

Pragnę również wspomnieć o przekształceniu dotychczasowego naszego stowarzyszenia w Fundację Zakonu Rycerzy Kolumba, które nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc i udział w tym procesie braci: Sławomira Sterny i Józefa Ogińskiego.

Podsumowując, dziękuję za przewodnictwo duchowe, katechezy oraz modlitwę zacnym kapelanom z ks. Kanonikiem Wiesławem Lenartowiczem na czele.

Stokrotne Bóg Zapłać

Pragnę również podziękować delegatowi rejonowemu, bratu Janowi Malikowi za pracę włożoną w rozwój naszej rady.

Dziękuję również wszystkim funkcjonariuszom naszej rady, koordynatorom wszelkich działań oraz Wam Zacni Bracia za poświęcony czas, wsparcie oraz modlitwę.

Bóg Wam Zapłać

Vivat Jezus

Wielki Rycerz Rady 14004

Marek Podlewski

 

SPRAWOZDANIE ZA ROK BRATNI 2012 / 2013

 

Czcigodni kapelani, zacni bracia rycerze rady 14004 Im. M.B.Cz.Kr.Polski. Kończąc rok bratni pragnę złożyć na ręce braci sprawozdanie z działalności naszej rady:

Na dzień dzisiejszy nasza rada liczy 130 braci, znaczy to, iż w ciągu ostatniego roku podczas przeprowadzonych pięciu inicjacji w nasze szeregi wstąpiło 31 nowych braci. 18 rycerzy dostąpiło zaszczytu mianowania na II stopień. Inicjację tę przeprowadził zespół inicjacyjny II stopnia złożony z braci naszej rady, któremu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za trud i poświęcony czas. W minionym roku odbyło się 10 spotkań roboczych funkcjonariuszy i 10 spotkań roboczych rady. Powołanych zostało 16 komitetów do spraw działalności, w które bracia licznie się angażowali.

Miniony rok to czas wielu ważnych wydarzeń, w których uczestniczyliśmy jako rycerze kolumba:

 

 • 10 czerwca - Msza Św. w Taczowie

 • 04 sierpnia - pogrzeb Biskupa Stefana Siczka

 • 26 sierpnia - odpust w parafii M.B.Cz.

 • 07 października - odpust parafialny na Bielisze

 • 13 października - diecezjalna inauguracja Roku Wiary

 • 25 listopada - 30 lecie parafi M.B.Cz.

 • 15 września - Apel Młodych Radom 2012

 • 06 stycznia - Orszak Trzech Króli

 • 19 stycznia - 20 lecie sakry biskupiej Księdza Biskupa Henryka Tomasika

 • 24 lutego - ingres Biskupa Radosława Zmitrowicza w Kozienicach

 • 03 marca - 10 lecie Bazyliki Św. Kazimierza

 • 08 kwietnia - Marsz Świętości Życia

 • 19 kwietnia - I Rycerski Koncert Charytatywny z udziałem Ryszarda Rynkowskiego

 • 25 kwietnia - projekcja filmu "Cristiada"

 • 03 maja - Msza Św. w intencji ojczyzny

 • 26 maja - Marsz Dla Życia i Rodziny

Należy wspomnieć o kontynuacji naszych dzieł rozpoczętych w latach poprzednich:

 • Nocna piesza pielgrzymka mężczyzn do Błotnicy, w której uczestniczyło ok 300 mężczyzn.

 • Letni obóz dla młodzieży zorganizowany dla 33 osób w Szczawnicy

 • Piesza pielgrzymka na Jasną Górę

 • Adopcja na odległość

 • Dzień skupienia w Kozienicach

 • Opłatek rycerzy kolumba i ich rodzin

 • Adoracja Grobu Pańskiego

 • V Sylwestrowy Bal Charytatywny

 • Rozpoczęcie i zakończenie sezonu motocyklowego

 • Dobiegające ku końcowi prace przy sali rycerskiej, za to dzieło otrzymaliśmy wyróżnienie Rady Stanowej podczas III Konwencji Stanowej w Krakowie

 • Zakończyliśmy pierwszy etap akcji "Łuczniki Dla Afryki". 200 maszyn do szycia zostało przekazanych do Zambii. Za to dzieło nasza rada otrzymała nagrodę stanową za działalność na rzecz kościoła

Podsumowując, pragnę podziękować za współpracę, modlitwę, duchowe wsparcie i przewodnictwo naszym kapelanom na czele z Ks. Kanonikiem Wiesławem Lenartowiczem. To jego troska o nasz wzrost duchowy sprawiła, iż powstała pierwsza róża różańcowa złożona z rycerzy naszej rady. Dziękuję również funkcjonariuszom Rady Stanowej: braciom - Krzysztofowi Orzechowskiemu, Andrzejowi Anasiakowi oraz Janowi Malikowi za owocną współpracę i doradztwo w działaniach naszej rady. Słowa podziękowania kieruję w stronę funkcjonariuszy rady 14004, koordynatorów wszystkich dzieł oraz wszystkich braci za poświęcony czas, wsparcie i modlitwę.

 

 

Wszystkim Wam - BÓG ZAPŁAĆ.

 

 

 

Wiwat Jezus

Wielki Rycerz Rady 14004

Marek Podlewski

 
Nasze inicjatywy

 

 

 

Bal charytatywny


Warto zobaczyć
diecezja_1.png
Strona Dobry Ojciec